Betingelser

Jeres barn vil automatisk blive udmeldt af Børnehuset Sct. Anna ved førskole start. Ønsker I at udmelde jeres barn inden da, skal det ske skriftligt med 2 måneders opsigelse.