Billeder og sociale medier

I børnehuset vil vi rigtig gerne dele børnenes hverdag med jer. Derfor gør vi brug af to slags Facebook Profiler. Billeder af børnenes hverdag ligges ugentligt op i en privat (lukket gruppe), for at værne om jeres og børnenes privatliv.

Derudover vil der, på den lukkede profil, også forekomme beskeder fra Bestyrelsen, samt andet vigtigt info. Kun personale, forældre og bestyrelse vil have adgang til denne.

Endvidere har Børnehuset også en offentlig profil, hvor billeder kun lægges op i begrænset omfang, for at promovere vores dejlige hus. Ved indmeldelse skal I som forældre give tilladelse til, om der må forekomme billeder af jeres børn. Jeres ønsker vil selvfølgelig blive respekteret og efterkommet.
NB* ALLE beskeder ang. jeres børn, sygdom eller andet bedes rettet pr. telefon eller personligt til personalet. Beskeder på Facebook, kan ikke forventes besvaret.