Fravær og sygdom

Skulle jeres barn holde ferie eller en fridag, meldes det til institutionen enten i tiden op til eller på selve dagen pr. telefon. Ligeledes skal sygdom meldes til institutionen.
Hvis barnet har feber eller almen tilstand ikke er okay, kan det ikke modtages i institutionen. (Se Sundhedsstyrelsens vejledning.) Barnets fravær meldes pr. telefon om morgenen inden kl. 9.00.
Barnet skal kunne deltage i dagens aktiviteter for at være frisk nok til at være i Børnehuset.