Hverdagen

Sct. Anna Børnehus tilbyder hverdag morgenmad mellem kl. 6.00 og 8.00 til de børn, der ønsker dette. Morgenmaden spises inde på vuggestuen.

Der er samling for begge stuer Kl. 9.00. Her spiser vi frugt (for vuggestuen også lidt brød), som børnene selv medbringer. Vores køkkenassistent Rina gør frugten klar til os. Under samling fortælles dagens aktiviteter m.m. og vi synger sange, laver rim og remser og lign.

Efter samling starter dagens aktiviteter. Dagens aktiviteter er bl.a. ture ud af huset, både i store og små grupper. Det kan være fysisk udfoldelse i ”tumleren”, hygge i drenge- eller pigerummet, eller mange andre gode aktiviteter som børn og voksne er optaget af.

Der spises frokost for vuggestuen kl. 11.00 og for børnehaven kl. ca. 11.30. Børnene har selv madpakker med til frokost.

Efter frokost sover dem, der har brug for dette og de resterende børn leger ude på legepladsen.
Omkring kl. 14.00 er der fælles eftermiddagsmad for alle. Vuggestuebørnene spiser dog løbende, efterhånden som de vågner fra middagsluren. Hvert barn har sin egen eftermiddagsmad med. 
Om eftermiddagen hygger vi os enten ude eller inde alt efter vejret.