Kombinationsplads Hjemmesiden

DELTIDSPLADS

Der kan tilbydes deltidsplads til forældre på barsel.
Deltidspladsen giver mulighed for pasning i op til 30 timer om ugen. Familien aftaler med institutionen hvorvidt disse timer skal ligge mellem 7-13, 8-14 eller 9-15.

En deltidsplads koster:

Børnehaveplads: 2000,00 pr. måned (besparelse på 150,00).
Vuggestueplads: 3000,00 pr. måned (besparelse på 250,00).
Ansøgning om deltidsplads indgives til Nordfyns kommune, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Perioden for deltidspladsen påbegyndes den 1. i en måned og ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Man skal som forældre oplyse kommunen om ophør af deltidsplads senest 2 måneder før ændringen træder i kraft.
Ved brug af deltidsplads har man ret til en efterfølgende fuldtidsplads.
Du kan læse mere herom inde på Nordfyns kommunes hjemmeside.

KOMBINATIONSTILBUD

Ifølge dagtilbudsloven er det muligt at få en Kombinationstilbud i daginstitutionen.
Prisen er den samme som ved deltidspladsen.
Der kan på Nordfyns kommunes hjemmeside læses nærmere om kombinationstilbud, og for hvem dette tilbud kan gives.
Man skal som forældre selv søge om muligheden for et kombinationstilbud gennem Nordfyns kommune.