Kontakt

I Børnehuset Sct. Anna har vi en personalegruppe bestående af en daglig leder, stedfortræder/pædagog samt yderligere 2 pædagoger og 3 pædagogmedhjælper. Derudover har vi en pedel ansat til at passe vores udenoms arealer.

Børnehuset er bestående af både en bestyrelse samt en forældrebestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen, sætter rammer for økonomi og den daglige drift. Forældrebestyrelsen er aktivt deltagende i arrangementer og i arbejdet med at skabe en rød tråd fra institution og hjem samt omvendt – de bliver talerør for hele forældregruppen. Derudover er det forældrebestyrelsen som med jævne mellemrum udarbejder forældretilfredshedsundersøgelse i Børnehuset og som har mulighed for at byde ind i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.