Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for Børnehuset Sct. Anna.

Læreplanerne beskriver relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene i det daglige pædagogiske arbejde.

Det er de voksne, der har ansvaret for barnets liv; forældrene derhjemme og os som personale. Med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, har vi mulighed for – med en målrettet indsats, at opretholde og styrke barnets kompetence til at klare sig godt i dets videre liv. Vi vil i det følgende uddybe hvad og hvordan vi som institution har valgt at målrette denne indsats.

Dette gøres ved hjælp af de 6 læreplanstemaer.

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab

Man kan læse nærmere om Børnehusets læreplaner ved at klippe på:

Læreplaner