Om børnehuset

Privat børnehave og vuggestue med stort fokus på udelivet og børnenes læring

Børnehuset Sct. Anna er en privat institution, der er startet op i 2011. Vi består af en børnehavegruppe normeret til 22 børn i alderen 2 år og 10 mdr. til skolestart, samt en vuggestuegruppe normeret til 11 børn i alderen fra 5 mdr. til børnehavestart.
Vuggestuen og børnehaven har et tæt samarbejde – derfor er overgangen fra vuggestue til børnehave meget glidende, og børnene har rig mulighed for at lære og være sociale med børn i flere aldersgrupper.

Vi adskiller os fra andre institutioner ved at vægte udeliv meget højt – naturen kan anvendes til meget sjov og læring, og det lader vi ikke gå til spilde! Det kommer blandt andet til udtryk ved vores daglige udendørsaktiviteter, såsom ture til stranden eller skoven hvor vi f.eks. ser på dyr, samler bær, laver lejrbål eller besøger vores kolonihave i skoven. Vi arbejder sammen med Grønne Spirer under Friluftsrådet og har tilegnet os Det Grønne Flag – en formel anerkendelse af vores brug af naturen i børnenes dagligdag.

Menneskesyn:

I Børnehuset mener vi, at hvert menneske er unikt og kompetent. Vi har fokus på det positive, både hvad angår handlinger og egenskaber og alle skal have mulighed for at blive hørt, blive set og at udtrykke sin mening. Vi skal respektere og anerkende hinanden, for dem vi er og vi vil sørge for, at alle har mulighed for at indgå i en social sammenhæng.

Læringssyn:

I Børnehuset Sct. Anna ønsker vi at give børnene oplevelser, der er tilpasset deres alder, så de på den måde tilegner sig nye evner og viden. Ved at inddrage børnene i forskellige aktiviteter og projekter, samt sørge for at mulighederne og redskaberne er tilgængelige, tror vi på, at barnet har de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi skal som voksne, styrke barnet i det de kan og hjælpe dem på vej, når det er svært. Dette skal selvfølgelig gøres på en positiv og anerkendende måde.

Du kan læse mere om vores dagligdag og åbningstider under praktisk info.

Er der andet du mangler svar på, kan du ringe til os på 64 81 14 02 eller udfylde vores kontaktformular.