Overgang til skole

Fra september og frem til førskolestart (1. marts) køres der skolegruppe for kommende skolebørn. Skolegruppen mødes en gang om ugen med skolegruppen fra Børnehuset Skoven. Her er de sammen i ”Dinogruppe”. I ”Dinogruppen” er der særlig fokus på børns sociale kompetencer. Her får de et kendskab til de andre børn, de skal gå i klasse med, samt fokus på hvordan man indgår i store sociale fællesskaber på en god og anerkendende måde. I deres ugentlige møder skal de lave en masse sjove ting sammen på kryds og tværs i gruppen.