Samtykkeerklæring

I maj 2018 kom der nye regler for opbevaring af jeres og jeres barns personoplysninger. Derfor er det ved opskrivning på venteliste og ved indmeldelse vigtigt, at der gives samtykke til, at I er bekendt med, hvordan vi håndterer og opbevarer jeres og jeres barns personfølsomme oplysninger.
Børnehuset Sct. Anna udleverer disse papirer til jer ved indmeldelse.