Sprog

Vi er i Børnehuset Sct. Anna meget opmærksomme på, at det at kunne mestre sproget er vigtigt for børn, for at kunne indgå i relation med andre. Allerede i vuggestuen laves der mange tiltag, som kan støtte og opfordre barnet til at bruge sproget.

Som privatinstitution er det lovpligtigt at ALLE børn i børnehavealderen bliver sprogtestet. I Børnehuset Sct. Anna sprogtestes barnet efter børnehavestart og når det er faldet godt til i huset. Har barnet evt. sprogvanskeligheder samarbejdes der med vores distrikts tale/hørekonsulent om at hjælpe barnet videre i sin sprogtilegnelse.