Arbejdstilsynet KBH

Vi har med jævne mellemrum tilsyn fra Nordfyns kommune. Som privat institution skal vi leve op til samme krav som en kommunal institution. Derfor får vi ind imellem besøg af en tilsynsførende fra Nordfyns kommune, som kommer og følger op på, at vi i Børnehuset Sct. Anna har skabt nogle gode vilkår for et barn i institutionslivet. Tilsynene foregår både anmeldt og uanmeldt.

Ligeledes får vi med jævnemellemrum besøg af arbejdstilsynet, som kommer og tjekker op på vores arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Syd
Landskronagade 33
2100 København Ø
T 70 12 12 88
at@at.dk
www.amid.dk
CVR 21481815

November 2019
Sag
20180077120/3

Ansvarlig:
Kasper Dahl
Christensen
CVR 24192636
P 1006393568

Side 1/1
Bogense Private Børnehus Sct. Anna
Sct. Annagade 9
5400 Bogense

Resultat af tilsyn

Som vi oplyste ved besøget den 19. november 2019 hos Bogense Private Børnehus, Sct. Annagade 9, 5400 Bogense, hvor vi talte med leder Britta Kristensen, er det vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

Grøn smiley
Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø.

Den grønne smiley gælder i tre år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn. I kan bestille et nyt, gratis tilsyn hos Arbejdstilsynet, når jeres smiley er ved at udløbe.

Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen
Kasper Dahl Christensen