Tilsynsrapport

Vedrørende Handleplan udarbejdet på baggrund af kvalitetssamtale i Bogense private Børnehus Sct. Anna

Hermed hovedbestyrelsens bemærkninger:

Hovedbestyrelsen bakker fuldt op om den handleplan der er udarbejdet på baggrund af kvalitetssamtalen i slutningen af 2017.

Det er bestyrelsens vurdering at der i handleplanen er taget hensyn til både børn, forældre og personale i Børnehuset. Ligeledes er det vores oplevelse at der fra vores leders side, i samarbejde med resten af personalegruppen, er foretaget meget velovervejet beslutninger i forhold til hvilken struktur der skal følges under hvert punkt, hvilken proces der vil fremme udviklingen og hvilke resultater der er realistiske for vores Børnehus i den kommende fremtid.

Derfor er der ingen videre bemærkninger fra Børnehusets bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand Anne J. H. Østergaard

Link til Handleplan