Vores værdier

For hele Børnehuset Sct. Anna er det vigtigt, at børnene er i trygge rammer, hvor trivsel og omsorg er en del af hverdagen. Genkendelighed og rutiner skaber rammerne for det pædagogiske arbejde.
Vi værner om et tæt engagement mellem forældre og personale, med fokus på børnenes udvikling, opbakning og indflydelse fra forældre.

I hverdagen er det vigtigt at børnene inddrages i fællesskabet med forskellig plads. Vi mener, at børnene er unikke, individuelle og at alle er ligeværdige, men ikke med samme ansvar. Naturen er en vigtig del af børnehuset og vi mener det er et godt element for børnene at bruge deres sanser og krop i. Børnehuset lægger vægt på et grønt fokus.

Vi ønsker, at børnene får tilegnet sig sociale og personlige kompetencer i et sundt og trygt miljø, så de formår at indgå i et skolemiljø, når de skal videre.