Fravær / sygdom

Når jeres barn holde ferie eller en fridag meldes det til personalet i institutionen enten i tiden op til eller på selve dagen pr. telefon.

Ligeledes skal sygdom meldes til institutionen.
Hvis barnet har feber eller almen tilstand ikke er okay, kan det ikke modtages i institutionen. Barnets fravær meldes pr. telefon om morgenen inden kl. 9.00.

Barnet skal kunne deltage i dagens aktiviteter for at være frisk nok til at være i Børnehuset.
Det vil sige, at barnet skal kunne følge med i den normale hverdag og rytme i børnehuset, når de er her.
Har man fx diarre og/eller opkast, skal barnet have haft et symptomfrit døgn hjemme, inden de igen kommer i institution, da dette er voldsom smitsomt og ofte med tilbagefald.

Nogle sygdomme er smitsomme, og det er derfor rart at vide for personale og andre forældre. Vi sætter et skilt op, som alle forældre i huset kan se, hvis der er sygdom, man skal være opmærksom på.
Bliver barnet sygt mens det er i børnehuset, ringer vi barnet hjem. Det er derfor vigtigt, at vi altid kan få fat i en eller begge forældre i løbet af dagen. Er der dage, hvor det ikke er muligt, er det en god ide at give personalet et ”reserve” nummer på fx bedsteforældre eller lignende.

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvornår et barn er syg, og hvornår det igen må komme i institution uden at smitte.