Hverdag hos os

Når børnehuset åbner er der fælles morgenmad på en stue frem til kl. 7.00, hvor de tidlige børn afleveres. I takt med at der kommer flere børn, deler børn og voksne sig på flere stuer, hvor der ofte er fri leg.

Kl. 9.00 er der samling både i børnehaven og i vuggestuen. Her spises der barnets medbragte formiddagsmad. Under samlingen bliver der drøftet mange ting med børnene. Det er også her vi ofte synger sange, laver rim og remser og lign.

Efter samling starter dagens aktiviteter. Det kan bl.a. være ture ud af huset, både i store og små grupper, det kan være fysisk udfoldelse i ”tumleren”, hygge i drenge- eller pigerummet, eller mange andre gode aktiviteter som børn og voksne er optaget af.

Der spises frokost for vuggestuen kl. 11.00 og for børnehaven kl. ca. 11.30.
I børnehaven læser vi ofte en bog, når vi er halvvejs gennem måltidet – det skaber et fælles tredje, og lærer børnene at være opmærksomme og lytte. Desuden kan bøgerne have et godt budskab eller et tema, hvis vi arbejder med dette på stuen.
Efter madpakker runder alle børn toilettet, inden vuggestuebørnene puttes til lur, og børnehavebørnene går på legepladsen og leger.

Mellem kl. 13.30 og 14.00 er der fælles eftermiddagsmad for alle (vuggestuebørnene spiser dog løbende efterhånden som de vågner fra middagsluren).

Om eftermiddagen hygger vi os enten ude eller inde alt efter vejret. Ved ca. 15.45  tiden, afhængigt af antallet af børn, samles vuggestue- og børnehavebørn igen på en stue, hvor man vil lege sammen indtil børnehuset lukker.